Standard Validation, only publication · SS-EN 61966-8

Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 8: Multimedia colour scanners

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Subjects

Multimedia systems and teleconferencing equipment (33.160.60) IT terminal and other peripheral equipment (35.180)