Standard Swedish standard · SS-EN 13306

Maintenance terminology

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13306:2010
Scope
Denna europastandard specificerar allmänna termer och definitioner för teknik, administration och managementområden inom underhåll. Den är inte avsedd att tillämpas för termer som endast används vid underhåll av programvara.

Subjects

Services (01.040.03) Maintenance services. Facilities management (03.080.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-30144

Edition: 1

Approved: 5/4/2001

No of pages: 37

Replaced by: SS-EN 13306:2010