Standard Swedish standard · SS-EN 13306:2010

Maintenance - Maintenance terminology

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13306:2017 , SS-EN 13306:2017
Scope
Denna europastandard specificerar allmänna termer och definitioner för teknik, administration och managementområden inom underhåll. Den är inte avsedd att tillämpas för termer som endast används vid underhåll av programvara.

Subjects

Services (01.040.03) Maintenance services. Facilities management (03.080.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8022830

Edition: 2

Approved: 8/16/2010

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 13306:2010

Replaces: SS-EN 13306

Replaced by: SS-EN 13306:2017 , SS-EN 13306:2017