Standard Swedish standard · SS-EN 12584

Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts - Terminology

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 17658:2015

Scope
Denna standard bestämmer termer för möjliga diskontinuiteter och formavvikelser för bränngasskurna, laserskurna och plasmaskurna snitt som har samlats och grupperats. Diskontinuiteter och formavvikelser är oregelbundenheter eller avvikelser från den angivna formen och läget för ett snitt. Denna standard innehåller bara diskontinuiteter och formavvikelser uppkomna direkt från bränngas-, laser- och plasmaskärning; några ogynnsamma effekter som härrör från extra yttre spänningar och töjningar beaktas inte. Typ, form och läge för dessa diskontinuiteter och formavvikelser grupperas men förutsättningar och anledningar till uppkomst ges inte. Information om bedömning och följderna av de nämnda diskontinuiteterna och formavvikelserna ges inte eftersom detta beror på de angivna kraven för det aktuella projektet. Termerna valdes för att beteckna de viktigaste diskontinuiteterna och formavvikelserna varav fler kan existera samtidigt. Det grupperingssystem som används innebär ingen bedömning av kvaliteten.

Subjects

Manufacturing engineering (Vocabularies) (01.040.25) Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: English Swedish German French

Written by: AGS 440 Terminologi, SIS/TK 134/AG 01

International title:

Article no: STD-25885

Edition: 1

Approved: 9/30/1999

No of pages: 28

Replaced by: SS-EN ISO 17658:2015