Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14050:2010

Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009)

Status: Valid

Scope
Denna standard innehåller definitioner av grundläggande begrepp inom miljöledning som publicerats i standarderna i ISO 14000-serien.

ANM 1 Utöver termer på de tre officiella ISO-språken (engelska, franska och ryska), ger detta dokument motsvarande termer på spanska, arabiska, tyska, finska, italienska, holländska, norska, portugisiska och svenska. Termerna på spanska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Spanish Translation Task Force (STTF); termerna på arabiska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Arabic Translation Task Force (ATTF); övriga termer publiceras på ansvar av de nationella standardiseringsorganen i Tyskland (DIN), Finland (SFS), Italien (UNI), Nederländerna (NEN), Norge (SN), Portugal (IPQ) och Sverige (SIS). Motsvarande termer är endast för information. Endast de termer och definitioner som ges på de officiella språken kan betraktas som ISO termer och definitioner.

ANM. 2 Vissa definitioner åtföljs av anmärkningar. Dessa ger förtydligande eller exempel för att lättare förstå begreppen. I något fall kan anmärkningen på svenska, av språkliga skäl, skilja sig från den engelska versionen. Det kan även finnas svenska anmärkningar utöver originalets anmärkningar

ANM. 3 Termerna och definitionerna presenteras I en systematisk ordning, med alfabetiska index. Då en term i en definition eller i en anmärkning är definierad i en annan post anges detta genom att termen skrivs i fetstil följt av dess nummer inom parentes. Sådana termer kan ersättas med deras fullständiga definitioner..Svensk ANM. I denna engelsk-svenska utgåva av ISO 14050:2009 ingår endast termer och definitioner på engelska och svenska.

Subjects

Environment, health protection, safety (01.040.13) Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-74175

Edition: 1

Approved: 5/24/2010

No of pages: 72

Replaces: SS-ISO 14050:2009