Standard Swedish standard · SS-EN 378-2:2008+A2:2012

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 378-2:2016 , SS-EN 378-2:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 378-2:2008+A2:2012

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard är tillämplig för konstruktion tillverkning och installation av kylsystem inklusive rörled-ning komponenter och material och inklusive biutrustning direkt tillhörande sådana system. Den specificerar också krav för provning igångkörning märkning och dokumentation. Om det värmeöverförande mediet inte vid atmosfärstryck är en gas är kraven för kretsar för värmeöverförande fluider undantagna med undantag för säkerhetsutrustningar som tillhör kylsystemet. Den är inte tillämplig för kylsystem med luft eller vatten som köldmedium och täcker inte krav för utrustningar avsedda att användas i potentiellt explosiva atmosfär. Följande tilläggsutrustning omfattas; — fläktar och fläktmotorer; — elektriska motorer och transmissioner för öppna kompressorsystem Den här Europastandarden specificerar krav relaterade till stationära och mobila system av alla storlekar inklusive värmepumpar. System som använder andra köldmedier än de som anges i Bilaga E av #SS-EN 378-1:2008+A2:2012$ omfattas inte av denna standard så länge som en säkerhetsgrupp inte är bestämd. Grundläggande säkerhetskrav för kylsystem definierade i SS-EN 378-1 är tillämpliga för denna standard.Grundläggande krav för installationsplatsen definierade i SS-EN 378-3 är tillämpliga.Denna Europastandard är inte tillämplig för kylsystem och värmepumpar som är tillverkade före datumet av dess publicering som EN standard.

Subjects

Energy and heat transfer engineering (Vocabularies) (01.040.27) Refrigerating systems (14.230) Heat pumps (27.080) Refrigerating technology (27.200)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 378-2:2008+A2:2012

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-100712

Edition: 1

Approved: 5/28/2012

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 378-2:2008+A2:2012

Replaces: SS-EN 378-2:2008+A1:2009 , SS-EN 378-2:2008+A1:2009

Replaced by: SS-EN 378-2:2016 , SS-EN 378-2:2016