Standard Swedish standard · SS-EN 520:2004

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 520:2004+A1:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 520:2004

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Standarden anger egenskaper och funktion hos gipsskivor för byggnadsändamål, inklusive skivor för vidare förädling. Dokumentet gäller också skivor som skall ges ett dekorativt ytskikt eller putsas med gipsputs.
Följande produktegenskaper omfattas: brandegenskaper, genomsläpplighet för vattenånga, böjhållfasthet, stöthållfasthet och värmemotstånd.
Följande funktionsegenskaper är kopplade till byggnadsdelar med gipsskivor: skjuvkapacitet, brandmotstånd, slagtålighet (mot stöt), ljudisolering och ljudabsorption, vilka bestäms medelst respektive europeiska provningsmetoder. Om behövligt, bör provning utföras på konstruktioner som motsvarar den tilltänkta byggnadsdelen.
Standarden behandlar också ytterligare tekniska egenskaper, med tillhörande provningsmetoder, viktiga för användningen och för byggindustrins behov.
Utvärdering av produkternas överensstämmelse med kraven i denna standard ingår.
Standarden gäller inte skivor som är vidareförädlade (t.ex. isoleringselement och skivor med tunna laminat utanpå pappskiktet).

Subjects

Construction materials and building (Vocabularies) (01.040.91) Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10) Plaster, Gypsum (92.300.40) Boards (94.350)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 520:2004

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-38149

Edition: 1

Approved: 12/10/2004

No of pages: 52

Replaced by: SS-EN 520:2004+A1:2009