Standard Swedish standard · SS-ISO 11798

Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 11798:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 11798

Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar krav och provningsmetoder för utvärdering av beständighet och hållbarhet hos skrift, tryck och kopiering på papper förvarade i bibliotek, arkiv och andra skyddade miljöer under lång tid.
Den gäller för
- skrift på papper med undantag av bilder som omfattas av ISO/TC 42,Photography;
- skrift i flerfärg.
Informationsinnehållet i flerfärgsbilder skall bevaras men inte nödvändigtvis flerfärgsbildens fulla artistiska kvalitet. Handlingar där informationsinnehållet påverkas av smärre färgavvikelser omfattas inte av denna standard.
Den gäller inte för
- handlingar som lagras under skadliga förhållanden som t.ex.hög fuktighet som kan gynna mikrobiologiska angrepp, hög värme, strålning (t.ex.ljus), höga föroreningsnivåer eller påverkan av vatten. Eftersom handlingar ofta förvaras i oskyddade miljöer innan de överförs till skyddade miljöer, är emellertid förmåga att motstå vatten och ljus viktig;
- legal dokumentation, t.ex. bankhandlingar, där äktheten är av primärt intresse.

Subjects

Information sciences (01.140.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 11798

Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-29150

Edition: 1

Approved: 11/3/2000

No of pages: 31

Replaced by: SS-ISO 11798:2023