Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27036-2:2014

Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 2: Requirements (ISO 27036-2:2014, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27036-2:2014

Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 2: Requirements (ISO 27036-2:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO/IEC 27036 specificerar grundläggande informationssäkerhetskrav för att specificera, genomföra, förvalta, övervaka, granska, underhålla och förbättra relationen mellan leverantör och beställare. Dessa krav omfattar alla upphandlingar och leveranser av produkter och tjänster, som exempelvis tillverkning eller montering, inköp av verksamhetsutveckling, mjukvaru- eller hårdvarukomponenter, inköp av kompetens, bygg-förvalta-avyttra-system (BOT, Build-Operate-Transfer), samt molnbaserade datortjänster.Dessa krav är avsedda att tillämpas på alla organisationer, oavsett typ, storlek och karaktär.För att uppfylla dessa krav bör en organisation redan internt ha infört ett antal grundläggande processer eller aktivt planerat att göra det. Dessa processer inkluderar, men är inte begränsade till följande: verksamhets-styrning, företagsledning, riskhantering, operativ ledning, personalledning och informationssäkerhet.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Information sequrity management systems (04.050) Data communication networks (33.040.40) General (35.020) Information coding (35.040) Software development and system documentation (35.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27036-2:2014

Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 2: Requirements (ISO 27036-2:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

International title:

Article no: STD-8024053

Edition: 1

Approved: 9/17/2014

No of pages: 88

Also available in: SS-ISO/IEC 27036-2:2014