Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27013:2012

Information technology — Security techniques — Guidelines on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2012, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO/IEC 27013:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27013:2012

Information technology — Security techniques — Guidelines on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2012, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard ger vägledning om integrerat införande av SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1 för de organisationer som har för avsikt att antingen: a) införa SS-ISO/IEC 27001 när SS-ISO/IEC 20000-1 redan har införts, eller vice versa b) införa både SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1 samtidigt c) integrera befintliga ledningssystem som är baserade på SS-ISO/IEC 27001 respektive SS-ISO/IEC 20000-1. Denna standard fokuserar enbart på det integrerade införandet av SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1. I praktiken kan SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 20000-1 också integreras med andra ledningssystem såsom SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Other (03.080.99) Quality management and quality assurance (03.120.10) Information sequrity management systems (04.050) Information technology service management (04.060) Data communication networks (33.040.40) General (35.020) Information coding (35.040) Software development and system documentation (35.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27013:2012

Information technology — Security techniques — Guidelines on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 27013:2012, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title:

Article no: STD-88277

Edition: 1

Approved: 12/6/2012

No of pages: 52

Replaced by: SS-ISO/IEC 27013:2017