Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-2:2011

Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2011, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 10667-2:2020 , SS-ISO 10667-2:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-2:2011

Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 10667 fastställer krav och riktlinjer för leverantören när denne i samarbete med en uppdragsgivare ska genomföra en bedömning av en individ, en grupp eller en organisation i ett arbetsrelaterat syfte och för att dessa bedömningstjänster ska levereras med hög kvalitet. Denna del av ISO 10667 tar upp krav på leverantören med avseende på bl. a. följande: a) val, integrering, tillämpning och utvärdering av bedömningsprocesser och metoder i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare som har bedömningsbehov, när sådana bedömningar tillhandahålls och genomförs och i samband med att man hjälper uppdragsgivaren att kommunicera med bedömningsdeltagare och andra; b) tolkningen av bedömningsresultaten och efterföljande rapporter; c) hantering och lagring av bedömningsdeltagarnas personuppgifter samt bedömningsdata; d) erforderlig kompetens och professionalism hos leverantör och andra som arbetar åt denne och som medverkar i bedömningsprocessen; e) organisationsrelaterade beslut, t.ex. utbildning, grupputvecklingsinsatser samt kartläggning av organisationens kultur och klimat. Denna del av ISO 10667 innehåller också riktlinjer för leverantören när det gäller leverans och användning av bedömningsmetoder och processer som kan genomföras för en eller fler av följande arbetsrelaterade syften som är formulerade av eller som påverkar enstaka personer, grupper eller organisationer. Detta kan gälla men är inte begränsat till: — anställningsrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, urval, utveckling, utvärdering, befordran, successionsplanering och omplacering; — karriärrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, handledning, yrkesmässig rehabilitering samt omplaceringsvägledning; — grupprelaterade beslut, t.ex. utbildningsinitiativ, grupputvecklingsinsatser, osv.; — organisatoriska beslut, t.ex. omstrukturering, klimat- och kulturrelaterade initiativ, sammanslagningar och förvärv, osv.

Subjects

Services for consumers (03.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 10667-2:2011

Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 2: Requirements for service providers (ISO 10667-2:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-82087

Edition: 1

Approved: 11/11/2011

No of pages: 68

Replaced by: SS-ISO 10667-2:2020 , SS-ISO 10667-2:2020