Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

Status: Valid

Scope
Denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 specificerar allmänna krav på en leverantörs försäkran om överensstämmelse
då det är önskvärt eller nödvändigt att ett objekt står i överensstämmelse med standarder eller
andra regelgivande dokument, oavsett fackområde. Vid användning av denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 kan föremålet för försäkran vara en produkt, en process, ett ledningssystem, en person eller ett organ.Denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 definierar inte något speciellt föremål för försäkran om överensstämmelse.Istället för “leverantörs försäkran om överensstämmelse” kan termen “försäkran om överensstämmelse” användas
om så är lämpligt.

Subjects

Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Information sequrity management systems (04.050) Quality management systems (04.080) Environmental management systems Environmental management (04.100) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-73892

Edition: 2

Approved: 4/16/2010

No of pages: 32

Replaces: SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005