Standard Swedish standard · SS-ISO 31000:2018

Risk management - Guidelines (ISO 31000:2018, IDT)

Status: Valid

Scope
Detta dokument innehåller riktlinjer för att hantera de risker som en organisation ställs inför. Tillämpningen av dessa riktlinjer kan anpassas efter organisationen och dess kontext. Detta dokument tillhandahåller en gemensam strategi för att hantera alla typer av risker och är inte specifikt utformad för någon bransch eller sektor. Detta dokument kan tillämpas under en organisations hela livslängd och på alla typer av aktiviteter, inklusive beslutsfattande på alla nivåer. This document provides guidelines on managing risk faced by organizations. The application of these guidelines can be customized to any organization and its context. This document provides a common approach to managing any type of risk and is not industry or sector specific. This document can be used throughout the life of the organization and can be applied to any activity, including decision-making at all levels.

Subjects

General (03.100.01) Information sequrity management systems (04.050)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80003368

Edition: 2

Approved: 4/5/2018

No of pages: 48

Replaces: SS-ISO 31000:2009 , SS-ISO 31000:2009