Standard Swedish standard · SS-EN 1176-6:2008

Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1176-6:2017
Scope
Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för vippgungor avsedda för permanent installation och som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Om huvudfunktionen inte är gungning kan relevanta krav i detta dokument användas i tillämpliga delar.

Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning av redskapet.

ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i bilaga A.

Subjects

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Product information

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-68719

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-6:2008

Replaces: SS-EN 1176-6

Replaced by: SS-EN 1176-6:2017