Standard Swedish standard · SS-EN 1176-6:2008

Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1176-6:2017
Scope
Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för vippgungor avsedda för permanent installation och som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Om huvudfunktionen inte är gungning kan relevanta krav i detta dokument användas i tillämpliga delar. Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning av redskapet. ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i bilaga A.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-66606

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 1176-6:2008

Replaced by: SS-EN 1176-6:2017