Standard Validation, only publication · SS-EN ISO 10426-1

Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 10426-1:2006 Amended by: SS-EN ISO 10426-1/A1
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Petroleum products and natural gas handling equipment (75.200)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28096

Edition: 1

Approved: 5/19/2000

No of pages: 0

Replaced by: SS-EN ISO 10426-1:2006