Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4628-2:2004

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering (ISO 4628-2:2003)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 4628-2:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4628-2:2004

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering (ISO 4628-2:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 4628 beskriver en metod för bedömning av blåsbildningsgraden i beläggningar genom jämförelse med bildstandarder.
De bildstandarder som ges i denna del av ISO 4628 visar blåsor i storlekarna 2, 3, 4 och 5, och för varje storlek blåsor i mängderna (tätheterna) 2, 3, 4 och 5.
ISO 4628-1 beskriver ett system för beteckning av mängden och storleken av fel samt intensiteten av förändringar i beläggningarnas utseende och sammanfattar de allmänna principerna för systemet. Detta system är avsett att användas särskilt för sådan fel som orsakats genom åldring och utomhusexponering, samt för likformiga förändringar såsom färgförändringar, till exempel gulning.

Subjects

Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4628-2:2004

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering (ISO 4628-2:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-35689

Edition: 1

Approved: 3/5/2004

No of pages: 33

Replaces: SS 184202

Replaced by: SS-EN ISO 4628-2:2016