Standard Swedish standard · SS 19102:2004

NCS ATLAS (NCS Colour atlas)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 19102:2022
Scope
NCS färgatlas är den mest kompletta och överskådliga illustrationen av NCS-systemet. Den innehåller förutom alla 40 kulörtoner och NCS färgcirkel dessutom en sida med gråtoner.
På efterfrågan ingår nu upp till 200 nya, ljusa NCS-kulörer som tydligt exponeras på respektive sida för kulörton, genom ett förstorat utsnitt ur triangeln. Små ljusa färgskillnader kan ofta upplevas som stora, men med det nya, stora urvalet av just ljusa färger ökar möjligheten att färgsätta mer finstämt.

Subjects

Paints and varnishes (87.040)


Product information

Language: Italian English Spanish Russian Swedish French German

Written by: NCS COLOUR AB

International title:

Article no: STD-35159

Edition: 4

Approved: 1/16/2004

No of pages: 49

Replaces: SS 19102

Replaced by: SS 19102:2022