Standard Swedish standard · SS-ISO 19840:2005

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces (ISO 19840:2004, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 19840:2012 , SS-ISO 19840:2012
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 19840:2005

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces (ISO 19840:2004, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger en procedur för kontroll av torr skikttjocklek jämfört nominell torr skikt-tjocklek på rå yta. Standarden innefattar justering av använda instrument, definiering av inspektionsyta, prov-tagningsplaner, mätmetoder och kriterier för godkännande/underkännande. För denna standard gäller att varje specificerad tjocklek anses vara nominell i enlighet med definitionen i SS-EN ISO 12944-5 och att torr skikttjocklek är typisk tjocklek över ytprofilens högsta punkter. Den procedur som beskrivs i denna internationella standard baseras på användning av instrument med per-manent eller induktiv magnet. Instrument nollställs och justeras till känd tjocklek på en slät yta. Mätningar utförda på beläggning på uppruggat underlag av stål visar därför högre värde än det faktiska vär-det över profilens högsta punkter. Tjockleken hos torrt skikt över profilens högsta punkter definieras som instrumentets resultat minus lämpligt korrigeringsvärde. Torr skikttjocklek erhålls genom att lämpligt korrigeringsvärde tillämpas på avläsningar baserade på juster-ingar mot slät, plan stålyta. I de fall då individuella mätningar, som är baserade på justeringar mot en slät, plan stålyta utan tillämpning av korrigeringsvärden, anges eller överenskommes, är det viktigt att observera att metoden inte överens-stämmer med denna internationella standard. Denna standard kan tillämpas om den nominella torra skikttjockleken är 40 µm eller större. ANM. Om den nominella beläggningens tjocklek är mindre än underlagets ytråhet, ökar osäkerheten i mätningen

Subjects

Paint coating processes (87.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 19840:2005

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces (ISO 19840:2004, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-38523

Edition: 1

Approved: 1/21/2005

No of pages: 48

Replaces: SIS 184161

Replaced by: SS-ISO 19840:2012 , SS-ISO 19840:2012