Standard Swedish standard · SS 184280:2013

Paints and varnishes - Visual surface deficiencies for industrially coated wooden building materials

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184280:2013

Paints and varnishes - Visual surface deficiencies for industrially coated wooden building materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
SS 184280:2013 baseras på den nu upphävda SS 56812, Industriell målning av byggvaror av trä - Klassindelning. SS 184280 ersätter inte föregående standard i alla avseenden. Den tidigare standarden var fokuserad på klassindelning av ytor i klasserna A-C medan SS 184280 särskiljer acceptabla och icke acceptable visuella defekter hos industriellt belagda byggvaror av trä. Syftet med denna standard är att bedömningen av utfört arbete ska ske på ett likvärdigt sätt varje gång, på plats, i slutskedet av arbetet, t.ex. vid en slutbesiktning. Denna standard omfattar visuella defekter hos industriellt belagda snickerier av trä och träbaserade produkter, dvs. industriellt målade dörrar, fönster, lister, trappor och invändiga paneler. Denna standard omfattar produkter för både privat och professionell användning.Denna standard rör enbart visuell bedömning och kan därför inte användas för bedömning av teknisk kvalitet med avseende på exempelvis skikttjocklekar och målningssystem. Denna standard omfattar inte:— beklädnad till ytterväggar, staket, lekredskap och utemöbler— handmålade eller på platsmålade byggvaror— byggvaror av metall, plast eller andra material än trä— defekter som uppkommer vid montering.

Subjects

Paint coating processes (87.020) Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184280:2013

Paints and varnishes - Visual surface deficiencies for industrially coated wooden building materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-89425

Edition: 1

Approved: 3/8/2013

No of pages: 16

Replaces: SS 56812