Standard Swedish standard · SS-EN 206:2013+A2:2021

Concrete - Specification, performance, production and conformity

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 206:2013+A2:2021

Concrete - Specification, performance, production and conformity
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) Denna Europastandard gäller för betong avsedd för platsgjutna konstruktioner, förtillverkade konstruktioner och förtillverkade produkter för byggnader och anläggningar.
(2) Betong enligt denna Europastandard kan vara:
— normal betong, tung betong och lättballastbetong
— platstillverkad betong, fabriksbetong eller betong tillverkad vid fabrik för förtillverkade betongprodukter
— antingen kompakterad eller självkompakterande för att inte innehålla någon väsentlig mängd innesluten luft utöver luftporer från luftinblandning.
(3) Standarden specificerar krav för:
— betongens delmaterial
— egenskaper hos färsk betong och hårdnad betong och deras verifiering
— gränsvärden för betongens sammansättning
— betongspecifikation
— leverans av färsk betong
— produktionsstyrning
— kriterier för och utvärdering av överensstämmelse.
(4) Andra Europastandarder för specifika produkter, t.ex. förtillverkade produkter, eller för förfaranden inom det område som omfattas av denna standard, kan kräva eller tillåta avvikelse.
(5) Ytterligare eller avvikande krav kan ges för specifika tillämpningar i andra Europastandarder, t.ex.:
— betong för användning i vägbeläggningar och andra trafikerade ytor (t.ex. betongbeläggningar enligt EN 13877-1)
— speciella tekniker (t.ex. sprutbetong enligt EN 14487).
(6) Kompletterande krav eller andra provningsmetoder kan specificeras för specifika tillämpningar och typer av betong, t.ex.:
— betong till grova konstruktioner (t.ex. dammar)
— torrbetong
— betong med Dmax 4 mm eller mindre (bruk)
— självkompakterande betong (SKB) som innehåller lätt eller tung ballast eller fibrer
— betong med öppen struktur (t.ex. genomsläpplig betong för dränering).
(7) Denna standard gäller inte för:
— autoklaverad lättbetong
— skumbetong
— betong med densitet lägre än 800 kg/m3
— eldfast betong.
(8) Standarden omfattar inte arbetsmiljöfrågor vid tillverkning och leverans av betong.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30) Concrete (92.300.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 206:2013+A2:2021

Concrete - Specification, performance, production and conformity
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Samhäll

International title:

Article no: STD-80029938

Edition: 1

Approved: 6/23/2021

No of pages: 100

Also available in: SS-EN 206:2013+A2:2021

Replaces: SS-EN 206:2013+A1:2016 , SS-EN 206:2013+A1:2016