Standard Swedish standard · SS 641112

Steel measuring tapes, 10-100 m

Status: Valid

Scope
Denna standard gäller graderade mätband i stål, obelagda såväl som belagda, avsedda för mätning av långa sträckor.

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 2 genom att den anpassats till senare internationella normer dels EG-direktiv, dels rekommendation från OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). Dessa normer överensstämmer med Statens Provningsanstalts kontrollbestämmelser SPKB 1987:33.

Anpassningen innebär i huvudsak att toleransklass 0 har utgått liksom kravet på bandtjocklek som ersatts av krav på materialets töjningsegenskaper.

Banden kan användas inte bara i byggnads- och anläggningsverksamhet utan också i grovmekanisk industri, varvsindustri o d.

Subjects

Measuring instruments


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Steel measuring tapes, 10-100 m

Article no: STD-7973

Edition: 3

Approved: 10/19/1988

No of pages: 12

Replaces: SS 641112