Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 12780-2:2005

Geometrical Product Specifications (GPS) - Straightness - Part 2: Specification operators

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 12780-2:2011
Scope
Denna del av ISO/TS 12780 specificerar endast den fullständiga specifikationsoperatorn för rakhet hos fullständiga integrerade element och täcker enbart kompletta rakhetsprofiler, d.v.s. geometriska egenskaper hos element av typen linje. ANM. Rakhet hos en extraherad härledd axel hos en cylinder är definierad i ISO/TS 12180-1 och ISO/TS 12180-2.

Subjects

General (17.040.01)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-41398

Edition: 1

Approved: 12/8/2005

No of pages: 23

Replaced by: SS-EN ISO 12780-2:2011