Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6507-1

Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (ISO 6507-1:1997)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 6507-1:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6507-1

Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (ISO 6507-1:1997)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 6507 specificerar hårdhetsprovning av metalliska material enligt
Vickers för tre olika intervall av provkraften. I denna del av ISO 6507 specificeras hårdhetsprovning enligt Vickers för intrycksdiagonaler
med längden 0,020 - 1,400 mm.
I denna del av ISO 6507 är värdena på provkraften i N beräknade från tidigare
värden i kg, som infördes innan SI-systemet antogs. Det beslöts att i denna utgåva
behålla dessa värden baserade på de gamla enheterna, men vid nästa revidering
blir det nödvändigt att ta hänsyn till fördelen av avrundade värden på provkraften
och följden därav för hårdhetsskalorna. För speciella material och/eller produkter finns särskilda ISO-standarder.

Subjects

Mechanical testing of metals (77.040.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6507-1

Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (ISO 6507-1:1997)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-23040

Edition: 1

Approved: 7/31/1998

No of pages: 127

Replaces: SS 110340

Replaced by: SS-EN ISO 6507-1:2006