Standard Validation, only publication · SS-EN 1669

Aluminium and aluminium alloys - Test methods - Earing test for sheet and strip

Status: Valid

Scope
Aluminium och aluminiumlegeringar - Provningsmetoder - Provning av öronbildning på plåt och band

Subjects

Aluminium and aluminium alloys (77.120.10) Products of non-ferrous metals (77.150) Aluminium products (77.150.10)