Standard Swedish standard · SS-EN 10028-2

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 10028-2:2009 Corrected by: SS-EN 10028-2/AC:2005
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10028-2

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger fordringar för platta produkter för tryckändamål tillverkade av svetsbara olegerade och legerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur angivna i Tabell 1.
De fordringar och definitioner som anges i EN 10028-1 gäller också .

Subjects

Steels for pressure purposes (77.140.30) Flat steel products and semi-products (77.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10028-2

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-34312

Edition: 2

Approved: 7/11/2003

No of pages: 51

Replaces: SS-EN 10028-2

Replaced by: SS-EN 10028-2:2009