Standard Specification · SS-EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions

Status: Valid

Buy this standard

Standard Specification · SS-EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar tekniska leveransbestämmelser för cirkulära, kvadratiska eller rektangulära kallformade svetsade konstruktionsrör och gäller för kallformade konstruktionsrör utan efterföljande värmebehandling.Fordringar för tolerans, dimension och tvärsnittsdata finns i EN 10219-2.ANM: Ett flertal stålsorter specificeras i denna europastandard och användaren ska välja ut den stålsort som är lämplig för den avsedda användningen och driftförhållandena. Stålsorter och mekaniska egenskaper för de bearbetade konstruktionsrören motsvarar närmast stålsorterna i EN 10025-2 och EN 10025-3.

Subjects

Steel profiles (77.140.70) Steel pipes and tubes for specific use (77.140.75) Metal structures (91.080.10)


Buy this standard

Standard Specification · SS-EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-68893

Edition: 2

Approved: 4/28/2006

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 10219-1:2006

Replaces: SS-EN 10219-1