Standard Swedish standard · SS-EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar tekniska leveransbestämmelser för cirkulära, kvadratiska eller rektangulära kallformade svetsade konstruktionsrör och gäller för kallformade konstruktionsrör utan efterföljande värmebehandling.

Fordringar för tolerans, dimension och tvärsnittsdata finns i EN 10219-2.

ANM: Ett flertal stålsorter specificeras i denna europastandard och användaren ska välja ut den stålsort som är lämplig för den avsedda användningen och driftförhållandena. Stålsorter och mekaniska egenskaper för de bearbetade konstruktionsrören motsvarar närmast stålsorterna i EN 10025-2 och EN 10025-3.

Subjects

Steel profiles (77.140.70) Steel pipes and tubes for specific use (77.140.75) Metal structures (91.080.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-68893

Edition: 2

Approved: 4/28/2006

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 10219-1:2006

Replaces: SS-EN 10219-1