Standard Swedish standard · SS-EN 10025-2:2004

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 10025-2:2019 , SS-EN 10025-2:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10025-2:2004

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Del 2 av denna standard tillsammans med Del 1 anger tekniska leveransbestämmelser för platta och långa produkter och för halvfabrikat som är avsedda för fortsatt bearbetning till platta och långa produkter av varmvalsade olegerade kvalitetstål av sorter och seghetsklasser enligt Tabell 2 till 6 (kemisk sammansättning) och Tabell 7 till 9 (mekaniska egenskaper) i leveranstillstånd enligt 6.3. Tre maskinstål specificeras också i
detta dokument (se tabell 3 och 5) (kemisk sammansättning) och tabell 8 (mekaniska egenskaper). Detta dokument är inte tillämpligt för konstruktionsrör (se SS-EN 10210-1 och SS-EN 10219-1).
De tekniska leveransbestämmelserna är tillämpbara för tjocklekar = 3 mm och = 150 mm för långa produkter av stålsort S450J0. De tekniska leveransbestämmelserna är tillämpbara för tjocklekar = 250 mm för platta och långa produkter av alla övriga hållfasthetsklasser och seghetsklasser. För platta produkter i seghetsklasserna J2 och K2 är de tekniska leveransbestämmelserna tillämpbara för tjocklekar = 400 mm.
Produkter av stålsorterna S185, E295, E335 och E360 kan inte CE-märkas.
Stålsorterna i denna del 2 är inte avsedda att värmebehandlas förutom produkter levererade i leveranstillstånd +N. Avspänningsglödgning är tillåten (se även ANM i 7.3.1.1 i SS-EN 10025-1:2004). Produkter i leveranstillstånd
+N kan varmformas och/eller normaliseras efter leverans (se avsnitt 3).
ANM. 1 Halvfabrikat som skall vidarebearbetas till valsade produkter i överensstämmelse med denna standard bör vara föremål för speciell överenskommelse vid förfrågan och beställning. Den kemiska sammansättningen kan också överenskommas vid beställning men skall vara inom gränserna i tabell 2 och 3.
ANM. 2 För vissa stålsorter och formvaror kan lämplighet för speciella tillämpningar anges vid förfrågan och beställning.
(se 7.4.2, 7.4.3 och tabell 10).

Subjects

Heat-treatable steels (77.140.10) Non-alloyed steels (77.140.45) Flat steel products and semi-products (77.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10025-2:2004

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-38070

Edition: 1

Approved: 12/3/2004

No of pages: 69

Replaces: SS-EN 10025+A1

Replaced by: SS-EN 10025-2:2019 , SS-EN 10025-2:2019