Standard Swedish standard · SS-EN 10025-4:2019

Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 10025-4:2019+A1:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10025-4:2019

Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument specificeras tekniska leveransbestämmelser för platta och långa produkter av varmvalsade svetsbara finkorniga konstruktionsstål i termomekaniskt valsat leveransbestämmelser för de sorter och slagseghetsklasser som anges i tabellerna 1 till 3 (kemisk sammansättning) och tabellerna 4 till 6 (mekaniska egenskaper) i tjocklek ≤ 150 mm.
Stålen som specificeras i detta dokument är speciellt avsedda för användning i tungt belastade delar av svetsade bärverk såsom broar, dammluckor, lagringstankar, vattenförsörjningstankar osv. för användning vid rumstemperatur och låga temperaturer.

Subjects

Heat-treatable steels (77.140.10) Flat steel products and semi-products (77.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10025-4:2019

Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80022576

Edition: 2

Approved: 8/20/2019

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 10025-4:2019

Replaces: SS-EN 10025-4:2004

Replaced by: SS-EN 10025-4:2019+A1:2022