Standard Swedish standard · SS 199000:2014

Biodiversity survey - Implementation, assessment and reporting

Status: Valid

Scope
Denna standard omfattar specifikation, genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av NVI. Den anger krav för att identifiera, avgränsa och bedöma geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald. Denna standard anger minimikrav för vad en NVI ska omfatta. Så länge det är förenligt med dessa krav kan ytterligare aspekter omfattas och en mer detaljerad redovisning göras. Denna standard är tillämpbar på samtliga naturtyper, oavsett om de är terrestra, limniska eller marina. Det möjliggörs genom att NVI främst beskriver principer och grundläggande krav men att utförandet i detalj kan vara olika för olika naturtyper.

Subjects

Biology, botany, zoology (07.080) General (13.020.01) Environmental impact assessment (13.020.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Utveckling

International title:

Article no: STD-102015

Edition: 1

Approved: 5/27/2014

No of pages: 44