Standard Swedish standard · SS 990001-1:2020

Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 1: Requirements for clients

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 990001-1:2020

Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 1: Requirements for clients
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar krav på beställare av beskärningstjänster, avseende träd i miljöer där
de förvaltas på individnivå, i syfte att säkerställa funktion, säkerhet och estetik.
Detta dokument beskriver ur beställarens perspektiv också processer och åtgärder för beskärning
och hur dessa utförs på ett korrekt sätt.
Detta dokument är inte avsett att användas vid beskärning av rötter, buskar, eller träd som
förvaltas i produktionssyfte, exempelvis för fruktodlingar och plantskolor.
Anm. Krav på utförare specificeras i SS 990001-2:2020.

Subjects

Biology, botany, zoology (07.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 990001-1:2020

Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 1: Requirements for clients
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80026596

Edition: 1

Approved: 12/11/2020

No of pages: 20