Standard Swedish standard · SS-EN 15620:2008

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 15620:2021
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15620:2008

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar toleranser, deformationer och hanteringsutrymmen som berör produktion och montering av pallställage, inklusive samverkan med golv. Dessa toleranser, deformationer och hanteringsutrymmen är viktiga för de funktionella kraven och säkerställer god samverkan med hanteringsutrustningen
som hanteras av personer vilka är tränade och utbildade för ett speciellt ställagesystem. Samverkansförhållandena är väsentliga för att avgöra lagerinredningens tillförlitlighet och för att säkerställa att förändringar orsakade av truckkollision, pallkollision eller en systemkollaps är på en acceptabelt låg nivå. Säkerhetsfilosofin för konstruktion som ges i prEN 15512 är utformad i överensstämmelse med denna standard.

Denna Europastandard ger vägledning vid en rad frågeställningar som hanteringsutrymmen vid drift, tillverkning, toleransgränser för montering, liksom gränser för deformationer eller töjdeformationer under last

Denna Europastandard begränsas till enkeldjupa anpassningsbara pallställ betjänade av industritruckar och staplingskranar. Djupstapling, dubbeldjupa ställage och satellitsystem kommer att beaktas för ett framtida införande i detta dokument.

Denna Europastandard behandlar inte toleranser för truckar och stapelkranar. Det är truck- eller stapelkranleverantörens och beställaren eller användarens skyldighet att säkerställa att de toleranser, deformationer och hanteringsutrymmen som uppges i denna Europastandard för ställagesystem är acceptabla för säker hantering i det totala systemet.

Denna Europastandard ger vägledning som ska användas i kombination med aktuell information från leverantörer
av truckar och stapelkranar med avseende på vändradie, toleranser och deformationer för truckar och stapelkranar.

Subjects

Storage equipment (53.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15620:2008

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-76175

Edition: 1

Approved: 10/27/2008

No of pages: 84

Replaced by: SS-EN 15620:2021