Standard Swedish standard · SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 115-1:2017 , SS-EN 115-1:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
1.1 Denna Europastandard gäller för nya rulltrappor och rullramper (lamell- och bandutförande) enligt definition i avsnitt 3.Denna standard hanterar alla väsentliga risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som kan beröra rulltrappor och rullramper när de används på avsett sätt eller under förhållanden med felaktig användning som tillverkaren rimligtvis kunnat förutse (se avsnitt 4).1.2 Denna Europastandard omfattar inte risker som uppstår till följd av seismisk aktivitet.1.3 Denna Europastandard gäller inte för rulltrappor och rullramper som tillverkats före publiceringsdatum av detta dokument som EN-standard. Det rekommenderas emellertid att befintliga installationer anpassas till denna Europastandard.

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Lifts, escalators (91.140.90) Lifts (94.400)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-87886

Edition: 1

Approved: 4/12/2010

No of pages: 100

Also available in: SS-EN 115-1:2008+A1:2010

Replaces: SS-EN 115-1:2008

Replaced by: SS-EN 115-1:2017 , SS-EN 115-1:2017