Standard Swedish standard · SS-EN 115

Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 115-1:2008 Amended by: SS-EN 115/A2:2004 , SS-EN 115/A1
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 115

Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 754 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 754 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard gäller för alla nya rulltrappor och rullramper (lamell- eller bandutförande). Befintliga rulltrappor och rullramper omfattas inte av standarden. Det rekommenderas emellertid att de så långt som möjligt anpassas till standarden. Om vissa mått i denna standard inte kan innehållas på grund av förhållanden i en befintlig byggnad måste det bedömas i varje enskilt fall vilka alternativa krav som är nödvändiga att ställa.

Subjects

Passenger, goods and service lifts (14.180) Lifts, escalators (91.140.90)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 115

Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 754 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 754 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-16742

Edition: 1

Approved: 6/9/1995

No of pages: 55

Replaces: SS 2096

Replaced by: SS-EN 115-1:2008