Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-8

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints (ISO 15614-8:2002)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 15614-8:2016

Scope
Denna Europastandard anger fordringar på procedurkontroll för insvetsning av tuber i tubplattor med bågsvetsning i metalliska material med manuella , delvis mekaniserade, mekaniserade eller automatiska metoder. Denna standard är en del i en serie av standarder. Detaljer om denna serie ges i prEN ISO 15607, Bilaga A. Procedurkontroll för insvetsning av tuber i tubplattor kan användas för alla förband även om de är fullt belastade eller bara tätsvetsade enligt kraven i tillämpningsstandarder. I sådana fall bör ett eller flera provstycken göras för att simulera produktionsförbandet i alla väsentliga egenskaper, t ex mått, inspänning, svalning. Provningen bör utföras före tillverkningen och överensstämma med förutsättningarna för tillverkningen. Denna standard gäller för smältsvetsning av metalliska material för insvetsning av tuber i tubplattor när det finns en spalt mellan dessa. Denna standard gäller inte för tubplattor med invalsade tuber (yttre/inre insvetsning av tuber). För insvetsning av tuber i tubplattor utan spalt bör detta fastläggas i konstruktionsunderlaget. För andra tillämpningar och/eller fordringar kan standarden användas om det fordras i konstruktionsunderlaget. Reparationssvetsning bör beaktas vid procedurkontrollen.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: English Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-33373

Edition: 1

Approved: 12/13/2002

No of pages: 47

Replaced by: SS-EN ISO 15614-8:2016