Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14918

Thermal spraying - Approval testing of thermal sprayers (ISO 14918:1998)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 14918:2018

Scope
Denna standard ger instruktioner för hur termiska sprutare skall prövas för godkännande. Den definierar väsentliga fordringar, giltighetsområden för godkännande, provningsbetingelser, fordringar för godkännande och intyg för prövning av termiska sprutare. Under prövningen bör det begäras, att den termiska sprutaren visar tillräcklig praktisk erfarenhet av och kunskap om de metoder för termisk sprutning, material och säkerhetsbestämmelser, för vilka han skall godkännas. Information om dessa aspekter ges i bilaga A. Denna standard skall användas då prövning av den termiske sprutaren fordras av standarden, köparen, kontrollerande myndigheter eller andra organisationer. De metoder för termisk sprutning som berörs i denna standard omfattar de sprutmetoder som betecknas som manuella eller mekaniserade. Beroende på den variation och specialisering av automatiska system för termisk sprutning där den termiske sprutaren saknar direkt inverkan på sprutprocessen, är denna standard inte tillämplig under dessa förhållanden. Intyget över prövning av termisk sprutare utfärdas under granskarens eller det granskande organets fulla och enda ansvar.

Subjects

Welding processes (25.160.10) Surface treatment (25.220.20)


Product information

Language: Swedish English

Written by: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

International title:

Article no: STD-24922

Edition: 1

Approved: 4/30/1999

No of pages: 47

Replaced by: SS-EN ISO 14918:2018