Standard Swedish standard · SS-EN 12535

Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of high strength steels - Classification

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 18276:2006

Scope
Standarden anger krav för indelning av rörelektroder baserat på helsvetsgods i obehandlat och avspänningsglödgat tillstånd vid gasmetallbågsvetsning av stål med minimisträckgräns över 500 N/mm2. En rörelektrod kan provas och indelas med olika gaser. Det är känt att svetsningsegenskaperna hos rörelektroder kan ändras genom användning av pulsad ström, men syftet med denna standard är att pulsad ström inte skall användas för att bestämma elektrodindelningen.

Subjects

Welding consumables (25.160.20)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-27923

Edition: 1

Approved: 4/28/2000

No of pages: 25

Replaced by: SS-EN ISO 18276:2006