Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9692-1:2013

Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 1: Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels (ISO 9692-1:2013)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 9692 anger typer av svetsfogar för manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, gassvetsning, TIG-svetsning och strålsvetsning av stål (se avsnitt 3 och 4).

Den är tillämplig på svetsfogar för fullt genomsvetsade stumsvetsar och för kälsvetsar. För inte fullt genom-svetsade stumsvetsar kan svetsfogstyp och mått skilja sig från vad som anges i denna del av ISO 9692.

Med spalt avses i denna del av ISO 9692 spalt efter eventuell häftsvetsning.

Vid behov kan detaljer i svetsfogen ändras för att underlätta tillfälligt rotstöd, ”ensidig svetsning” etc.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-105495

Edition: 2

Approved: 9/25/2013

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 9692-1:2013

Replaces: SS-EN ISO 9692-1:2004