Standard Swedish standard · SS-EN ISO 6947:2011

Welding and allied processes - Welding positions (ISO 6947:2011)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 6947:2019

Scope
Denna internationella standard definierar svetslägen för provning och produktion, för stum- och kälsvetsar, i alla produktformer.

I bilaga A finns exempel på gränser för lutningen hos en svetsaxel och vridningen hos svetsytan runt svets-axeln för svetslägen i produktionssvetsar.

I bilaga B finns en jämförelse mellan internationella, europeiska och amerikanska beteckningar.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-82556

Edition: 2

Approved: 5/26/2011

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 6947:2011

Replaces: SS-EN ISO 6947

Replaced by: SS-EN ISO 6947:2019