Standard Swedish standard · SS-EN ISO 5173:2010

Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO 5173:2009)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar en metod för att utföra bockprovning med rotsidan, toppsidan eller tvärsnittsytan utåt på provstavar tagna från stumsvetsförband, stumsvetsförband med påsvets (vidare uppdelat i svetsförband i plåt med påsvets och påsvetsförbandet) och påsvets utan stumsvetsförband, för att bedöma seghet och/eller frånvaron av diskontinuiteter och formavvikelser på eller nära ytan av provstaven. Den anger också provstavens dimensioner.

Dessutom specificerar den här internationella standarden en metod för att göra bockprovning med provstavar i längdriktningen med rotsida eller toppsida utåt som används istället för bockprovning med provstavar i tvär-riktningen för heterogena sammansättningar då grundmaterialet och/eller tillsatsmaterialet har signifikanta skillnader i sina fysiska och mekaniska egenskaper i samband med bockning.

Den här internationella standarden gäller för metalliska material i alla typer av produkter med svetsade för-band utförda med någon form av smält- eller bågsvetsprocess.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-82085

Edition: 1

Approved: 4/20/2010

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 5173:2010

Replaces: SS-EN 910