Standard Swedish standard · SS-EN 1045

Brazing - Fluxes for brazing - Classification andtechnical delivery conditions

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver indelningen av flussmedel för hårdlödning av metaller och karakteriserar dem på grundval av deras egenskaper och användning, och innehåller också tekniska leveransbestämmelser och försiktighetsmått för hälsa och säkerhet.

Subjects

Brazing and soldering (25.160.50)


Product information

Language: English Swedish

Written by: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

International title:

Article no: STD-21687

Edition: 1

Approved: 12/5/1997

No of pages: 15