Standard Swedish standard · SS-ISO 2178

Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 2178
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 2178

Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard beskriver användning av instrument av magnetisk typ för oförstörande mätning av skikttjocklek hos omagnetiska beläggningar (inklusive emaljbeläggningar) på magnetisk basmetall. Metoden är enbart användbar för relativt plana mätobjekt. Vid mätning av nickelbeläggningar på omagnetiskt underlag hänvisas till ISO 2361.

Subjects

Other (25.220.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 2178

Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-4036

Edition: 1

Approved: 11/15/1983

No of pages: 8

Replaced by: SS-EN ISO 2178