Standard Swedish standard · SS-ISO 1458

Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 12540
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 1458

Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger krav för elektrolytiska nickelbeläggningar på järn och stål, zinklegeringar, koppar och kopparlegeringar och aluminium och aluminiumlegeringar i avsikt att uppnå ett tilltalande utseende och korrosionsskyddsförmåga. Flera beläggningsklasser
med olika skikttjocklek anges och ledning ges
för val av den beläggningstyp, som svarar mot de miljöpåkänningar som den belagda produkten kommer att utsättas för.
Nickelbeläggningar utan toppskikt av krom, vilka
specificeras i denna internationella standard, lämpar sig för sådana tillämpningar, där missfärgning förhindras genom nötning eller annan hantering eller genom användning av andra överskikt än krom. De lämpar sig också för sådana
tillämpningar, där missfärgning saknar betydelse.
ANM - Liknande beläggningar, som erbjuder ett tilltalande utseende och korrosionshärdighet och som inte missfärgas vid användning, specifieras i ISO 1456. Nickelbeläggningar för tekniska
ändamål specifieras i ISO 4526.
Denna internationella standard anger ej krav på basmetallernas ytbeskaffenhet före ytbeläggningen.
Denna internationella standard är ej tillämplig för
beläggningar på plåt, band eller tråd i obearbetad form, gängade fästelement eller skruvfjädrar.

Subjects

Metallic coatings (25.220.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 1458

Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-10008

Edition: 3

Approved: 10/16/1991

No of pages: 24

Replaces: SS-ISO 1458

Replaced by: SS-EN 12540