Standard Swedish standard · SS 22304:2023

Security and resilience - Business continuity management systems - Handbook for Business continuity management in accordance with SS-EN ISO 22301

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 22304:2023

Security and resilience - Business continuity management systems - Handbook for Business continuity management in accordance with SS-EN ISO 22301
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 649 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument ges praktiska rekommendationer om konkret kontinuitetshantering samt verktyg,
exempel och mallar som utgår från svenska förhållanden för hur man kan gå till väga.
I detta dokument finns även en bilaga med tilläggsrekommendationer för kontinuitetshantering inför
och vid höjd beredskap.
Anmärkning: Detta dokument utgår från och kompletterar vägledningen i SS-EN ISO 22313. Dessutom
innehåller detta dokument samtliga krav från SS-EN ISO 22301.
Detta dokument kan tillämpas av alla typer av organisationer i Sverige, oavsett typ, storlek och
inriktning när de behöver skapa en förmåga att hantera avbrott eller störningar i verksamheten, dvs. ha
kontinuitet i sin verksamhet. Detta dokument kan tillämpas av den eller de som fått i uppdrag att leda,
implementera eller förvalta kontinuitetshantering i organisationen.

Subjects

Societal security (04.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 22304:2023

Security and resilience - Business continuity management systems - Handbook for Business continuity management in accordance with SS-EN ISO 22301
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 649 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Informationsteknik & Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80047763

Edition: 2

Approved: 12/14/2023

No of pages: 72

Replaces: SS 22304:2014