Standard Technical specification · SIS/TS 60:2018

Conformity assessment - Anti-bribery management systems according to SS-ISO 37001 - Certification scheme

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical specification · SIS/TS 60:2018

Conformity assessment - Anti-bribery management systems according to SS-ISO 37001 - Certification scheme
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 833 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument definierar krav för certifieringsorgan och dess personal i samband med revision och certifiering av ledningssystem mot mutor enligt SS-ISO 37001.
Kraven i SS-ISO 37001 ingår inte i detta dokument.

Subjects

Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Social responsibility (04.130) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS/TS 60:2018

Conformity assessment - Anti-bribery management systems according to SS-ISO 37001 - Certification scheme
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 833 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: HSS

International title:

Article no: STD-80003455

Edition: 1

Approved: 4/10/2018

No of pages: 12