Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14031

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:1999)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14031:2013
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14031

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard ger vägledning för att utforma och tillämpa utvärdering av miljöprestanda i en organisation. Den är tillämpbar på alla organisationer oavsett typ, storlek, lokalisering och komplexitet.
Denna standard fastställer inte nivåer för miljöprestanda. Den är inte avsedd att användas som kravstandard för certifiering eller registrering eller för att fastställa någon annan form av överensstämmelsekrav för miljöledningssystem.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental protection (13.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14031

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-27342

Edition: 1

Approved: 2/18/2000

No of pages: 53

Replaced by: SS-EN ISO 14031:2013