Standard Technical reports · SIS-TR 57:2020

Guide for basic recommendations for storage, handling and transportation of sterile medical devices in health care, dental care and veterinary care

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 57:2020

Guide for basic recommendations for storage, handling and transportation of sterile medical devices in health care, dental care and veterinary care
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna handbok syftar till att beskriva hur mottagande, lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter bör ske inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård så att produkterna bibehåller sin sterilitet och andra egenskaper, som exempelvis funktion och märkning, till dess de används.
Rekommendationerna kan även tillämpas inom yrkesmässig hygienisk verksamhet. Dokumentet kan användas som underlag för att skapa goda lokala rutiner och förutsättningar för lagerhållning och logistikprocesser såväl i befintlig verksamhet som vid ny- och ombyggnation.
Väl fungerande mottagande, lagerhållning, hantering och transport bibehåller patientsäkra produkter och kan dessutom medföra god arbetsmiljö och ergonomi, minskade kassationer och rätt och effektivt utnyttjande av lokaler.
Handboken berör sterila medicintekniska produkter, såväl engångsprodukter från extern leverantör som flergångsprodukter som steriliseras hos vårdgivaren.
Först beskrivs mottagande och lagerhållning utifrån förpackningsnivå. Därefter transport av produkterna mellan olika verksamheter. Lokaler beskrivs i ett eget avsnitt.
Låneinstrument berörs inte i detta dokument (se Riktlinjer för låneinstrument www.sfvh.se)

Subjects

Sterilization and disinfection in general (11.080.01) Sterilizing equipment (11.080.10) Sterilized packaging (11.080.30) Other (11.080.99)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 57:2020

Guide for basic recommendations for storage, handling and transportation of sterile medical devices in health care, dental care and veterinary care
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-80020381

Edition: 1

Approved: 2/28/2020

No of pages: 32

Also available in: SIS-TR 57:2020

Replaces: SS 8760015:2017