Standard Swedish standard · SS 8752430:2004

Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 8752430:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8752430:2004

Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard syftar till att säkerställa att endast gasspecifika kopplingsstycken till snabbkopplingar används för att förhindra felaktig inkoppling till gasuttag för olika medicinska gaser. Gasuttagets snabbkoppling är den punkt i det medicinska gasförsörjningssystemet, där användaren gör frekventa till- och frånkopplingar av medicinska gaser till medicintekniska produkter såsom anestesiapparater, lungventilatorer m.m. En felkoppling kan innebära en betydande risk för patientens liv.
Standarden anger krav på dimension, konstruktion, sammanfogning, provning och märkning av snabbkopplingar för medicinska gaser och evakuering av anestesigasöverskott.
Denna standard specificerar:
— dimensioner för snabbkopplingar avsedda för inkoppling av medicinteknisk utrustning till medicinska gasanläggningar enligt SIS HB 370 eller SS-EN 737-3
— dimensioner och lokalisering av positioneringsanordningar;
— dimensioner på gränssnitt mellan ingående kopplingsdelar;
— prestandakrav;
— montage av slang och snabbkopplingsdel;
— krav på märkning.
Denna standard gäller för kopplingar för följande medicinska gaser/gasblandningar (tryck<14Bar)
— andningsoxygen;
— lustgas;
— andningsluft;
— instrumentluft;
— medicinsk koldioxid;
— nitrogen;
— andningsoxygen/lustgasblandning (50/50% V/V);
— blandgas tryck (Mix T);
— blandgas andningssystem (Mix A);
— gasutsug och gasutlopp för anestesigasöverskott.
De kopplingsgränssnitt som omfattas av denna standard framgår av figur 1.
1 Slangsockel med gänganslutning
2 Snabbkoppling, Hon-del med gänganslutning
3 Slangsockel med överfallsmutter
4 Snabbkoppling. Han-del med slangsockel
5 Gränssnitt med gänganslutning till hon-del eller slangsockel
6 Snabbkoppling. Han-del med gänganslutning

Subjects

Anaesthetic, respiratory and reanimation equipment (11.040.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 8752430:2004

Medical gas pipeline systems - Connectors for medical gases
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-35633

Edition: 2

Approved: 2/20/2004

No of pages: 40

Replaces: SS 8752430

Replaced by: SS 8752430:2017