Standard Validation, only publication · SS-EN 12532

Castors and wheels - Castors and wheels applications up to 1,1 m/s (4 km/h)

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Hospital equipment (11.140) Industrial trucks (53.060)