Standard Validation, only publication · SS-EN 1388-2

Materials and articles in contact with foodstuffs- Silicate surfaces - Part 2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces other than ceramic ware

Status: Valid

Scope
Material och artiklar i kontakt med livsmedel - Silikatytor - Del 2: Bestämning av frigörelse av bly och kadmium från silikatytor på annat än keramiskt hushållsgods

Subjects

Materials and articles in contact with foodstuffs (67.250) Ceramic products (81.060.20)